blogger web statistics
Pritožbe - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pritožbe

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi sodišča

(0) Komentarjev

Pritožnik: ……………………

Sodišče: ………………………

UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V …

opr. št …………… z dne ……………

Dolžnik ………….. vlagam ugovor zoper navedeni sklep o izvrš­bi zaradi bistvene kršitve določb Zakona o izvršbi.

Menim, da sodna odločba, na podlagi katere upnik predlaga, da se izvrši, še ni mogoče izvršiti, saj še ni potekel rok za prostovoljno izvršitev s tem, ko je sodišče izdalo sklep o izvršbi dne………

je bistveno kršilo določbe ZIZ.

Glede na navedeno predlagam, da sodišče ugovoru ugodi, ter v celoti ustavi izvršbo v navedeni zadevi.

V…………….. , dne……………                   Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : ,

Nadzorstvena pritožba

(0) Komentarjev

Po 72. členu Zakona o sodiščih lahko stranka, ki meni, da sodišče krši njegovo pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, naslovi na predsednika sodišča, ki obravnava njegovo zadevo, pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, tj. nadzorstveno pritožbo.

Kdo lahko vloži nadzorstveno pritožbo?

OSEBA, KI JE KOT STRANKA UDELEŽENA V SODNEM POSTOPKU ALI NJEN POOBLAŠČENEC.

Kam se lahko nadzorstvena pritožba naslovi?

  • NA PREDSEDNIKA SODIŠČA,  PRI KATEREM SE ZADEVA OBRAVNAVA
  • NA PREDSEDNIKA SODIŠČA VIŠJE STOPNJE (višje ali vrhovno sodišče)
  • NA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE.

Kateri je edini namen, ki ga je mogoče uresničiti z vložitvijo nadzorstvene pritožbe?

POSPEŠITEV SODNEGA POSTOPKA OZIROMA REŠITVE SODNE ZADEVE.

Kaj lahko stori predsednik sodišča, pri katerem se zadeva obravnava?

  • od sodnika, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje, zahteva poročilo;
  • zahteva vpogled v spis;
  • pisno opozori sodnika, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje;
  • odredi prednostno reševanje zadeve in določi rok za opravo procesnih dejanj;
  • zaradi preobremenjenosti sodnika odredi predodelitev zadeve. PREBERI CEL ČLANEK
Categories : Pritožbe Tags :

Pritožba – stranka se ne drži pogodbe

(0) Komentarjev

Spoštovani g. Janez Novak!

Pri pregledu vašega poslovanja smo ugotovili, da se že dalj časa ne držite pogodbe, ki ste jo podpisali z našim podjetjem.

Vaša pogodba z nami namreč točno določa način dela, kar pomeni redno oskrbovanje naših kupcev z izdelki, redno oz. tedensko oddajanje poročil glede vašega dela itd.

Prosimo vas, da se držite dogovora in pričnete z resnim delom že danes! V kolikor imate tehtne razloge in opravičilo za vaše slabo delo, vas vabimo, da se zglasite na sedežu našega podjetja, da poskušamo skupaj rešiti nastalo situacijo.

Prosimo, da nas pokličete na telefon št……………. v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav!

Janez Novak

V Ljubljani, dne 21. 9. 2010                Podpis:

Categories : Pritožbe Tags :