Podjemna pogodba – vzorec

Naročnik: Naziv: Sedež: Davčna številka: Zakoniti zastopnik: Podjemnik (izvajalec): Ime in priimek: Naslov: Davčna številka: skleneta naslednjo Pogodbo o delu (podjemna pogodba) 1. člen S to pogodbo se podjemnik zaveže, da bo za naročnika opravil naslednje delo _________________________________________________________________, naročnik se pa zaveže, da bo plačal dogovorjen znesek podjemniku, v skladu s to pogodbo. 2. člen …

Podjemna pogodba – vzorec

PODJEMNA POGODBA (Pogodba o delu, Delovršna pogodba)     sklepata:     NAROČNIK ………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   in     PODJEMNIK- CA ……………………………………………………………………………………………………… ( ime in priimek)   ………………………………………………………………………………………………………………………………. ( stalno prebivališče)   EMŠO: Davčna številka   Račun ……………………………………………………………………………………………………………………………         Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata …