blogger web statistics
pravni nasveti Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Sponzorska pogodba

(0) Komentarjev

Pogodba je dvostransko obvezna, gre za pogodbeno razmerje v katerem imata oba udeleženca medsebojno korist.

Sponzor  se zaveže, da bo finančno s storitvami ali materialom podprl dejavnost sponzoriranega, ta pa bo oglaševal blagovno znamko sponzorja po dogovoru.

Sponzorsko pogodbo lahko sklene organizacija, pravna oseba ali posameznik, fizična oseba. V razmerje se lahko vmeša tretja oseba, specializirana sponzorska agencija, ki v razmerju praviloma nastopa kot zastopnik sponzorja. Če ste subjekt zasebnega prava, niste zavezani k dajanju informacij in podatkov v zvezi s pogodbo, zato je pred posredovanjem informacij prej dobro pridobiti soglasje sponzorja. Tudi osebe javnega prava so lahko sponzorji, a pri njih gre praviloma za dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov, prejemniki pa so med drugim lahko zavezani na svojih prireditvah ali publikacijah navajati podpornike.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,

Prodajna pogodba

(0) Komentarjev

Pojem prodajne pogodbe ureja Obligacijski zakonik v 435. členu. Prodajnja pogodba je pogodba, kjer se prodajalec zaveže prodajano stvar izročiti kupcu, tako da bo ta postal lastnik, kupec pa v zameno plačati kupnino. Analogno lahko uporabimo definicijo za prenos drugih premoženjskih pravic, in sicer se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodajano pravico oziroma če izvrševanje pravice zahteva posest stvari, da mu bo stvar izročil.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,

Prevozna pogodba

(0) Komentarjev

S prevozno pogodbo se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal na določen kraj kakšno osebo ali kakšno stvar, potnik oziroma pošiljatelj pa, da mu bo za to dal določeno plačilo. Za prevoznika se šteje po tem zakoniku tako tisti, ki se ukvarja s prevozom kot s svojo redno dejavnostjo, kot tudi vsak drug, ki se s pogodbo zaveže, da bo za plačilo opravil prevoz.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , ,