blogger web statistics
Sponzorska pogodba

Sponzorska pogodba

Pogodba je dvostransko obvezna, gre za pogodbeno razmerje v katerem imata oba udeleženca medsebojno korist.

Sponzor  se zaveže, da bo finančno s storitvami ali materialom podprl dejavnost sponzoriranega, ta pa bo oglaševal blagovno znamko sponzorja po dogovoru.

Sponzorsko pogodbo lahko sklene organizacija, pravna oseba ali posameznik, fizična oseba. V razmerje se lahko vmeša tretja oseba, specializirana sponzorska agencija, ki v razmerju praviloma nastopa kot zastopnik sponzorja. Če ste subjekt zasebnega prava, niste zavezani k dajanju informacij in podatkov v zvezi s pogodbo, zato je pred posredovanjem informacij prej dobro pridobiti soglasje sponzorja. Tudi osebe javnega prava so lahko sponzorji, a pri njih gre praviloma za dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov, prejemniki pa so med drugim lahko zavezani na svojih prireditvah ali publikacijah navajati podpornike.

Kategorija : Pogodba Pogodbe Tagi : , , ,

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)