blogger web statistics
kupoprodajna pogodba Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Prodajna pogodba

(0) Komentarjev

Pojem prodajne pogodbe ureja Obligacijski zakonik v 435. členu. Prodajnja pogodba je pogodba, kjer se prodajalec zaveže prodajano stvar izročiti kupcu, tako da bo ta postal lastnik, kupec pa v zameno plačati kupnino. Analogno lahko uporabimo definicijo za prenos drugih premoženjskih pravic, in sicer se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodajano pravico oziroma če izvrševanje pravice zahteva posest stvari, da mu bo stvar izročil.

 

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,