blogger web statistics
kredit Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Na kaj moramo biti pozorni ko najemamo kredit za stanovanje

(0) Komentarjev

Pri bankah, ki so vaše kandidatke, preverite naslednje pogoje:

 • kakšna je najdaljša odplačilna doba kredita,
 • kakšna je letna obrestna mera,
 • kakšna je letna efektivna obrestna mera,
 • katere stroške vključuje efektivna obrestna mera,
 • na kakšen način se obračunavajo anuitete (na osnovi skupne obrestne mere ali s pomočjo korekcijskega faktorja),
 • na kakšen način se ohranja realna vrednost posojenega denarja,
 • koliko posojenega denarja lahko koristite v gotovini,
 • v kakšnem času lahko izkoristite najet kredit,
 • v koliko zneskih lahko dvignete kredit (enkratnem, dvakratnem …),
 • če niste komitent, za kakšno stopnjo višjo obrestno mero imate,
 • v kakšnem razmerju sta odplačilna doba in obrestna mera,
 • v kakšnem odnosu sta obrestna mera in način zavarovanja,
 • če spadate v kategorijo mladi kreditojemalec (pod 35 let starosti), kakšne ugodnosti vam nudi banka,
 • kakšni so stroški odobritve kredita (nekatere banke obračunavajo stroške odobritve v odstotkih od zneska kredita, nekatere pa znesek omejijo od – do), preračunajte, kaj se vam bolj izplača,
 • kako se plačajo odobritveni stroški, ali se plačajo v enkratnem znesku ali pa se plačujejo z obrestmi,
 • kakšni so stroški in pogoji predčasnega poplačila kredita,
 • v kakšnem času lahko dobite posojilo in katere dokumente morate predložiti.
Categories : Nasveti Tags : , , ,

Financiranje nakupa nepremičnine

(0) Komentarjev

Ob dilemi, ali naj se odločimo za posojilo ali lizing, je dobro, da upoštevamo nekaj zakonitosti, ki veljajo za oba načina financiranja. Vsekakor je modro, da vam referenti pripravijo shemo vračanja anuitet in stroškov za oba načina financiranja. Še vedno sicer velja, da je  lizing nekoliko  dražja  oblika financiranja kot  kredit, spremljajo ga namreč višji stroški. Na drugi strani pa lizing nosi nekaj ugodnosti, ki jih ne najdemo pri kreditu. Navajamo nekaj najpomembnejših razlik, ki vam bodo pomagale pri odločitvi.

V primeru, da gre za poslovni prostor, ki ga kupujete na račun podjetja, sta oba načina financiranja primerna. Kar se pogosto dogaja, je, da nismo  dovolj kreditno  sposobni (npr: za odobritev 50.000 EUR kredita potrebujemo 2.500 EUR neto prihodkov). Zato se v tem primeru raje odločimo za najem lizinga.

Tudi v primeru, da imamo za nakup nepremičnine omejeno količino  denarja, je primerneje, da se odločimo za najem lizinga. Lizing nepremičnin v večini primerov odobrijo lizingodajalci že za 70-odstotno vrednost nepremičnine.

Če vas skrbi, da je financiranje oz. sam nakup, povezan s tveganjem, in se bojite, da boste zašli v finančne težave in boste morali morebitno izgubo  pologa prenesti, tudi v tem primeru je lizing boljša rešitev.

Categories : Nasveti Tags : , , , , ,

Pritožba na negativni odgovor banke glede kratkoročnega kredita

(0) Komentarjev

Spoštovani g. Janez Novak!

Danes, dne 05. aprila 2010, smo od vas prejeli odgovor na našo prošnjo za odobritev kratkoročnega kredita.

Vaš negativni odgovor nas je zelo presenetil! Predvsem zaradi tega, ker smo vaš zvesti partner že deseto leto in zadostovala bi analiza našega dosedanjega poslovanja za ugotovitev, da sodelujete s podjetjem, ki posluje zelo dobro!

Kratkoročni kredit smo želeli najeti pri vas zaradi premostitvenih težav, ki so nas doletele pri tekočih poslih. Poslovni program, ki ga trenutno imamo, nam zagotavlja, tako kot vsako leto doslej, uspešno poslovanje tudi v bodočnosti!

Resnično ne moremo verjeti, da poleg garancij, ki smo vam jih že posredovali, potrebujete še dodatne garante. Za nas je to seveda nesprejemljivo!

Želimo, da našo prošnjo ponovno pregledate in nam v kratkem posredujete vašo odločitev. V primeru, da bo odgovor negativen, bomo prisiljeni poiskati drugega poslovnega partnerja, ki bo imel več občutka za manjša podjetja!

S spoštovanjem!

Janez Novak

V…………… , dne……………               Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : , , , ,