Sporazumna razveza pogodbe – vzorec

SPORAZUMNA RAZVEZA POGODBE Partner 1 __________________ ki ga zastopa ______________________ sedež ___________________ kot dajalec licence in Partner 2 ________________________ ki ga zastopa _______________ sedež _______________________ kot prejemnik licence notirata kakor sledi: SPORAZUMNO RAZVEZO POGODBE __________ z dne ___________________ I. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je pogodba citirana v naslovu izpolnila pričakovanja obeh strank le deloma. Stranki …

Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba, s katero ena stranka (darovalec) neodplačno prepusti drugi stranki (obdarjencu) kakšno stvar ali pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme. Za darilno pogodbo je značilno, da ne nastane že s tem, da se stranki strinjata glede darila, pač pa mora biti sklenjena v strogi obliki ali pa mora biti darilo dejansko izročeno. …