O pogodbi o zaposlitvi

Sme delodajalec od kandidatke pri sklepanju delovnega razmerja zahtevati podatek o načrtovanju družine? Delodajalec ne sme zahtevati tovrstnih podatkov in ostalih podatkov, ki z opravljanjem dela nimajo neposredne povezave. Delodajalec lahko zahteva samo predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Kako in na kakšen način lahko spremenim pogodbo o zaposlitvi? Pogodbo o zaposlitvi je …

Seznanitev sindikata s sklepom o disciplinski odgovornosti delavca

……………………… ……………………… ……………………… ki jo zastopa direktor g. …………………… (v nadaljevanju delodajalec) Sindikatu: …………………………………….. SEZNANITEV SINDIKATA S SKLEPOM O DISCIPLINSKI ODGOVOROSTI DELAVCA/KE V prilogi vam v vednost na podlagi četrtega odstavka 180. člena ZDR posredujemo sklep o disciplinski odgovornosti de­lavca/ke …………………………………….., stan. ……………………….………………………., EMŠO: …………………………………………….., zaposlene na delovnem mestu …………………………………………, na pod­lagi pogodbe o zaposlitvi …