blogger web statistics
Vzorec darilne pogodbe

Vzorec darilne pogodbe

DARILNA POGODBA

ki jo dogovorijo in sklenejo:

..,   1000 Ljubljana, EMŠO: ……………………………….. ..,

davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju darovalka),

.,   1000 Ljubljana, EMŠO: …………………………………… .,

davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju obdarjenec),

kakor sledi:

1 1.  (prvi) člen

Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo:

–   da je  po  podatkih zemljiške  knjige  Okrajnega sodišča v

Ljubljani, darovalka v idealnem deležu do …………………. . lastnica

zemljišča par. št. ………………… .. – travnik v izmeri …………. . m2, vpisane-

ga v ZK vložku št. ……………….. .. k.o. Ljubljana.

2 2. (drugi)  člen

Darovalka ……….. . daruje in izroča obdarjencu …………. . v trajno last

in posest nepremičnino – parc. št. ………………………. .. – travnik v izmeri ……….. .

m2, vpisan v ZK vložku št. ……….. .. k.o. Ljubljana, in sicer v ideal-

nem deležu do 1/3 katerega lastnik je, obdarjenec …………….. . pa se z

navedenim strinja.

Pogodbeni stranki iz taksnih razlogov ocenjujeta vrednost

podarjene nepremičnine na ………….. . EUR.

Obdarjenec izjavlja, da mu je lega in obseg podarjene nepremičnine v celoti znana.

3 3.  (tretji)  člen

Darovalka, …………………………… .,   EMŠO: ……………………………………….. ., izrec-

no in brezpogojno dovoljuje, da se na podlagi te darilne pogodbe

v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, pri njej lastnem

idealnem ……….. . deležu parc. št. ………… .. – travnik v izmeri ………… .

m2, vpisan v ZK vložku št. ………………… .. k.o. Domžale, vknjiži lastninska

pravica v korist in na ime osebe:

-…………………… . 1000 Ljubljana, EMŠO: ………………………………………… … do  11//11

Za zemljiškoknjižno izvedbo te pogodbe se pogodbene stranke medsebojno pooblaščajo.

4 4.  (četrti)  člen

Vse stroške v zvezi s to darilno pogodbo, stroške potrditve pogodbe pri notarju,
stroške za izvedbo darilne pogodbe v zemljiški knjigi ter dajatve v zvezi s to darilno pogodbo se
v celoti zaveže plačati obdarjenec.

5 5.  (peti) člen

Ta pogodba je zapisana v ……………………. . enakih izvodih.

V ……………………………………. ., dne …………………………… .

darovalka:                                                                  obdarjenec:

…………………………………………………………………………

Kategorija : Pogodba Pogodbe Tagi : , ,

Komentarji
november 7, 2011

zivjo
zanima me, če ta obrazec za darilno pog.velja tudi v Lj in ali vnukinja sploh lahko podarja svoj delež babici

Posted by marinka
marec 14, 2012

Vnukinja lahko podari svoj delež babici, vendar se v tem primeru plača davek. Če pa ta obrazec velja v Ljubljani pa ne vem, mislim pa da bi bilo dobro poiskusit z njim 🙂 jaz sem za takšno oz. še veliko bolj preprosto darilno pogodbo plačala 350 eur, bom pa sedaj ko še imamo ostale zadevščine za rešit tudi poskusila z njo. lp

Posted by Neja
marec 26, 2012

zdravo,

je na voljo kak vzorec darilne pogodbe za vrednostne papirje?

Oče bi svoje delnice prenesel name, pa iščem vzorec.

Hvala.

Posted by sejad
april 11, 2012

Živjo,
zanima me ali je že kdo poizkusil s to darilno pogodbo priti do notarja oz. ali jo je notar overil?
Hvala.
Lp

Posted by Samira
julij 2, 2012

Zdravo,

mene pa zanima, kakšna je razlika med izročilno in darilno pogodbo glede nepremičnine-zemljišča. Sem slišala, da je bolje izročilna.

Hvala.

Lp

Posted by Mirchy
marec 26, 2018

Ali obstoja vzorec razdelilne pogodbe
kmetijskih zemljisc, npr. ena parcela z dvema lastnikoma.Prosim pošljite jo.Lp VB

Posted by bernard vlasta
Leave a comment

(required)

(required)