Vzorec darilne pogodbe – zemljišče

Darilna pogodba – vzorec ______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št._________________ (v nadaljevanju: darovalec) in ______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št. _____________________  (v nadaljevanju: obdarovanec) sklepata naslednjo Darilno pogodbo 1.    člen Darovalec podari in izroči obdarovancu ____________ zemljišče, parc. št. ________, travnik v izmeri _______ m2, vpisano pri vlož. št. …

Sponzorska pogodba

Pogodba je dvostransko obvezna, gre za pogodbeno razmerje v katerem imata oba udeleženca medsebojno korist. Sponzor  se zaveže, da bo finančno s storitvami ali materialom podprl dejavnost sponzoriranega, ta pa bo oglaševal blagovno znamko sponzorja po dogovoru. Sponzorsko pogodbo lahko sklene organizacija, pravna oseba ali posameznik, fizična oseba. V razmerje se lahko vmeša tretja oseba, …

Alotmajska pogodba

Z alotmajsko pogodbo se gostinec zavezuje, da bo dal v določenem času turistični agenciji na razpolago določeno število ležišč v določenem objektu, nudil gostinske storitve osebam, ki jih pošlje agencija, in ji plačal določeno provizijo, ta pa se zavezuje, da si bo prizadevala jih zasesti oziroma da bo gostinca v določenih rokih obvestila, da tega …

Prodajna pogodba

Pojem prodajne pogodbe ureja Obligacijski zakonik v 435. členu. Prodajnja pogodba je pogodba, kjer se prodajalec zaveže prodajano stvar izročiti kupcu, tako da bo ta postal lastnik, kupec pa v zameno plačati kupnino. Analogno lahko uporabimo definicijo za prenos drugih premoženjskih pravic, in sicer se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodajano pravico oziroma če …