Vzorec pogodbe o avtorskem delu

POGODBA O AVTORSKEM DELU ki jo skleneta naročnik: naziv: naslov in sedež in avtor: ime in priimek: naslov: davčna številka: številka TRR: banka: status brezposelne osebe: ne status zavezanca za DDV: ne 1. člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da: naročnik samostojno izvaja svoje naloge na svojem področju, avtor pa izvaja to pogodbo po navodilih naročnika ter …

Zavarovalna pogodba

Z zavarovalno pogodbo se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj drugega.