Nepravdni postopek

V nepravdnem postopku lahko udeleženci vlagajo pravna sredstva tudi, če niso sodelovali v postopku na prvi stopnji (glej 30. člen Zakona o nepravdnem postopku). Kdor misli, da je s sodno odločbo prizadet njegov pravni interes, lahko vloži pravno sredstvo tudi, če ni sodeloval v postopku na prvi stopnji. V tem primeru presodi sodišče prve stopnje, …

Vzorec – Pritožba zoper sklep – motenje posesti

Pritožnik:…………………… Sodišče:……………………… PRITOŽBA TOŽENE STRANKE ZOPER SKLEP SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Z izpodbijanim sklepom je sodišče v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku in ugotovilo, da je toženec motil tožnika v zadnjem stanju mirne posesti in je tožencu prepovedano nadaljnje motenje posesti in določena vrnitev odvzete posesti ter tožencu naložena povrnitev pravnih stroškov tožniku. Takšno …

Pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča

Zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, kolikor ta zakon (Zakon o upravnem sporu, ZUS) ne določa drugače (glej 70. člen ZUS). Pritožba se lahko vloži v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe strankam. Vloži se pri sodišču, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji v zadostnem številu izvodov za …

Pritožba na negativni odgovor banke glede kratkoročnega kredita

Spoštovani g. Janez Novak! Danes, dne 05. aprila 2010, smo od vas prejeli odgovor na našo prošnjo za odobritev kratkoročnega kredita. Vaš negativni odgovor nas je zelo presenetil! Predvsem zaradi tega, ker smo vaš zvesti partner že deseto leto in zadostovala bi analiza našega dosedanjega poslovanja za ugotovitev, da sodelujete s podjetjem, ki posluje zelo …

Pritožba zaradi zamude pri dostavi blaga

Spoštovani g. Janez Novak! Že 20. maja smo pri vas naročili in plačali klimatske naprave za naše poslovne prostore. V reklamnem sporočilu vašega podjetja zagotavljate dostavo in montažo omenjenih klimatskih naprav v enem tednu! Danes je že 15. junij, nam pa še vedno niste dostavili omenjenih naprav! V kratkem bomo začeli uporabljati centralno gretje, tako …

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga Naziv podjetja, ki pošilja pritožbo Naslov podjetja, ki pošilja pritožbo Telefon………….. , faks…………… Ime podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo Ime kontaktne osebe (npr. g. Janez Novak) Naslov podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo Spoštovani g. Janez Novak! Zahvaljujem se vam za korektno sodelovanje in dostavljanje naročenega blaga. Žal pa vas moram …

Vzorec pritožbe – Dobavitelj krši pogodbo

Spoštovani Janez Novak! Prejeli smo vaše obvestilo, da nam zaradi težav z dobavitelji po vsej verjetnosti ne boste mogli več dobavljati rezervnih delov za fotokopirne stroje in laserske tiskalnike. Zavedamo se, da morebitne težave pri vaših dobaviteljih niso posledica vašega dela in da so to okoliščine, nad katerimi po vsej verjetnosti nimate vpliva. Kljub temu …

Vzorec pritožbe zoper sklep o dedovanju

Pritožnik:…………………… Sodišče:……………………… PRITOŽBA ZOPER SKLEP O DEDOVANJU OKRAJNEGA SODIŠČA V…………… opr. št……………. z dne…………… Zapuščinsko sodišče je s sklepom ugotovilo obseg zapuščine (denarna sredstva v znesku ………… EUR na hranilni knjižici Bank Austrie št………….. , neizplačano pokojnino s strani ZPIZa in zapustnikov lastninski certifikat) in ocenilo njeno čisto vrednost na…………… EUR ter razglasilo za zakonita …

Najbolj iskano v letu 2017

izročilna pogodba prodajna pogodba kupoprodajna pogodba darilna pogodba pogodba avto obrazec pogodba pogodba nepremičnine individualna pogodba pogodba vzorec posojilna pogodba komisijska pogodba prodajna pogodba nepremičnine pogodba najem pogodba podjemna pogodba gradbena pogodba najemna pogodba služnostna pogodba licenčna pogodba sponzorska pogodba kreditna pogodba kupoprodajna pogodba nepremičnine kaj je pogodba pogodba o medsebojnih razmerjih avtorska pogodba davek …

Oporoka

Oporoka je izjava oporočitelja o tem, kako naj bo njegovo premoženje razdeljeno po smrti. Za veljavnost oporoke ni potrebno soglasje osebe, ki se ji namenja določena korist. Ogromna prednost oporoke je, da se lahko prekliče deloma ali v celoti. To pomeni, da napravljena oporoka ne zavezuje dokončno, ampak je njeno vsebino mogoče kadarkoli spremeniti, dopolniti …