blogger web statistics
vzorci pritožb Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi sodišča

(0) Komentarjev

Pritožnik: ……………………

Sodišče: ………………………

UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V …

opr. št …………… z dne ……………

Dolžnik ………….. vlagam ugovor zoper navedeni sklep o izvrš­bi zaradi bistvene kršitve določb Zakona o izvršbi.

Menim, da sodna odločba, na podlagi katere upnik predlaga, da se izvrši, še ni mogoče izvršiti, saj še ni potekel rok za prostovoljno izvršitev s tem, ko je sodišče izdalo sklep o izvršbi dne………

je bistveno kršilo določbe ZIZ.

Glede na navedeno predlagam, da sodišče ugovoru ugodi, ter v celoti ustavi izvršbo v navedeni zadevi.

V…………….. , dne……………                   Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : ,

Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa

(1) Komentar

Spoštovani odvetnik Janez Novak!

Zahvaljujemo se vam za posredovanje v primeru /navedite pri­mer/ in priloženi račun za vaše storitve!

Pri obračunu storitev je nekaj postavk, s katerimi se ne moremo strinjati. Gre predvsem za naslednje zneske, ki so po našem mnenju previsoki in zanje ni pravega pojasnila:

/na kratko opišite postavke in zneske/

Zelo bi vam bili hvaležni za kratko obrazložitev navedenih zne-
skov Prosim, da nas o tem obvestite v roku štirinajstih dni ali pa
me osebno pokličite na mobilni telefon št……….

S spoštovanjem!

Janez Novak

V…………… , dne……………               Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : , , ,

Pritožba podjetju zaradi vsiljivega trgovskega zastopnika

(0) Komentarjev

Spoštovani g. Janez Novak!

Obračam se na vas in vaše podjetje s prošnjo, da k nam ne pošiljate več vašega trgovskega zastopnika g. Janeza Novaka, kajti njegov vsiljiv nastop meče slabo luč na vaše podjetje, nam pa krade čas in nam povzroča težave.

Nič kolikokrat smo mu že povedali in dopovedovali, da kozmetičnih izdelkov, ki jih ponuja po zelo ugodnih cenah, ne potrebujemo. G. Novak pa vztrajno kliče in nenapovedano prihaja v naše podjetje. Vsiljivo poskuša prodajati kar po oddelkih, slednjič smo ga morali pospremiti skozi vrata celo z varnostniki.

Vemo, da je prodaja na terenu izredno zahteven posel in da je uspeh prodajalca odvisen od njegove vztrajnosti. Ampak kar je preveč, je preveč!

Prosimo, da pritožbo vzamete resno in nas v bodoče ne nadlegujete več!

Hvala za razumevanje!

Janet Novak

V…………… , dne……………               Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : ,