Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi sodišča

Pritožnik: …………………… Sodišče: ……………………… UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V … opr. št …………… z dne …………… Dolžnik ………….. vlagam ugovor zoper navedeni sklep o izvrš­bi zaradi bistvene kršitve določb Zakona o izvršbi. Menim, da sodna odločba, na podlagi katere upnik predlaga, da se izvrši, še ni mogoče izvršiti, saj še ni potekel …

Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa

Spoštovani odvetnik Janez Novak! Zahvaljujemo se vam za posredovanje v primeru /navedite pri­mer/ in priloženi račun za vaše storitve! Pri obračunu storitev je nekaj postavk, s katerimi se ne moremo strinjati. Gre predvsem za naslednje zneske, ki so po našem mnenju previsoki in zanje ni pravega pojasnila: /na kratko opišite postavke in zneske/ Zelo bi …

Pritožba podjetju zaradi vsiljivega trgovskega zastopnika

Spoštovani g. Janez Novak! Obračam se na vas in vaše podjetje s prošnjo, da k nam ne pošiljate več vašega trgovskega zastopnika g. Janeza Novaka, kajti njegov vsiljiv nastop meče slabo luč na vaše podjetje, nam pa krade čas in nam povzroča težave. Nič kolikokrat smo mu že povedali in dopovedovali, da kozmetičnih izdelkov, ki …

Izpodbijanje očetovstva – bivši mož

Če je bil otrok rojen v zakonu ali v 300 dneh po prenehanju zakona, se šteje za njegovega očeta mož otrokove matere. Če ženska po prenehanju zakona v času tristotih dni sklene novo zakonsko zvezo in rodi otroka velja za otrokovega očeta njen mož iz kasnejše zakonske zveze (86. člen ZZZDR). Te domneve lahko spodbijajo …

Pritožba gradbenemu podjetju zaradi nestrokovno opravljenega dela

Spoštovani g. Janez Novak! Dne 19. marca 2010 ste zaključili z gradbenimi deli na našem poslovnem objektu! Pri natančnem pregledu smo ugotovili, da s kakovostjo opravlje­nega dela nismo zadovoljni zaradi več razlogov. Ti so: (opis napak in razlogov). Prosimo vas za čimhitrejšo odpravo pomanjklivosti oz. napak, še v tem tednu pa nam sporočite, kdaj nameravate …

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga Naziv podjetja, ki pošilja pritožbo Naslov podjetja, ki pošilja pritožbo Telefon………….. , faks…………… Ime podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo Ime kontaktne osebe (npr. g. Janez Novak) Naslov podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo Spoštovani g. Janez Novak! Zahvaljujem se vam za korektno sodelovanje in dostavljanje naročenega blaga. Žal pa vas moram …

Pritožba, ker je bilo delo slabo opravljeno

Spoštovani g. Janez Novak! Dne 16. aprila 2010 je vaše podjetje opravilo zaključna dela na našem novem poslovnem objektu. Dela ste opravili v skladu z našim naročilom, žal pa so se po tednu dni pokazale napake, za katere smo mnenja, da jih je nujno potrebno odpraviti. Ker je napak kar nekaj, bi želeli, da si …

Vzorci pritožb in ugovorov

Ugovor zoper plačilni nalog Pritožba zoper sklep o dedovanju Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča Pritožba zaradi okvare na dobavljenem proizvodu Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa Pritožba glede odmorov, ki si jih jemljejo zaposleni Pritožba zoper sklep – motenje posesti Pritožba zaradi nezadovoljive kakovosti izdelka Predlog za obnovo postopa …