blogger web statistics
vzorci pritožb Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi sodišča

(0) Komentarjev

Pritožnik: ……………………

Sodišče: ………………………

UGOVOR DOLŽNIKA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V …

opr. št …………… z dne ……………

Dolžnik ………….. vlagam ugovor zoper navedeni sklep o izvrš­bi zaradi bistvene kršitve določb Zakona o izvršbi.

Menim, da sodna odločba, na podlagi katere upnik predlaga, da se izvrši, še ni mogoče izvršiti, saj še ni potekel rok za prostovoljno izvršitev s tem, ko je sodišče izdalo sklep o izvršbi dne………

je bistveno kršilo določbe ZIZ.

Glede na navedeno predlagam, da sodišče ugovoru ugodi, ter v celoti ustavi izvršbo v navedeni zadevi.

V…………….. , dne……………                   Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : ,

Pritožba odvetniku zaradi previsokega računa

(1) Komentar

Spoštovani odvetnik Janez Novak!

Zahvaljujemo se vam za posredovanje v primeru /navedite pri­mer/ in priloženi račun za vaše storitve!

Pri obračunu storitev je nekaj postavk, s katerimi se ne moremo strinjati. Gre predvsem za naslednje zneske, ki so po našem mnenju previsoki in zanje ni pravega pojasnila:

/na kratko opišite postavke in zneske/

Zelo bi vam bili hvaležni za kratko obrazložitev navedenih zne-
skov Prosim, da nas o tem obvestite v roku štirinajstih dni ali pa
me osebno pokličite na mobilni telefon št……….

S spoštovanjem!

Janez Novak

V…………… , dne……………               Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : , , ,

Pritožba podjetju zaradi vsiljivega trgovskega zastopnika

(0) Komentarjev

Spoštovani g. Janez Novak!

Obračam se na vas in vaše podjetje s prošnjo, da k nam ne pošiljate več vašega trgovskega zastopnika g. Janeza Novaka, kajti njegov vsiljiv nastop meče slabo luč na vaše podjetje, nam pa krade čas in nam povzroča težave.

Nič kolikokrat smo mu že povedali in dopovedovali, da kozmetičnih izdelkov, ki jih ponuja po zelo ugodnih cenah, ne potrebujemo. G. Novak pa vztrajno kliče in nenapovedano prihaja v naše podjetje. Vsiljivo poskuša prodajati kar po oddelkih, slednjič smo ga morali pospremiti skozi vrata celo z varnostniki.

Vemo, da je prodaja na terenu izredno zahteven posel in da je uspeh prodajalca odvisen od njegove vztrajnosti. Ampak kar je preveč, je preveč!

Prosimo, da pritožbo vzamete resno in nas v bodoče ne nadlegujete več!

Hvala za razumevanje!

Janet Novak

V…………… , dne……………               Podpis:……………………..

Categories : Pritožbe Tags : ,

Izpodbijanje očetovstva – bivši mož

(0) Komentarjev

Če je bil otrok rojen v zakonu ali v 300 dneh po prenehanju zakona, se šteje za njegovega očeta mož otrokove matere. Če ženska po prenehanju zakona v času tristotih dni sklene novo zakonsko zvezo in rodi otroka velja za otrokovega očeta njen mož iz kasnejše zakonske zveze (86. člen ZZZDR).

Te domneve lahko spodbijajo prizadete osebe, to so materin mož (domnevni oče), mati, otrok in moški, ki misli, da je oče. Tako tožbo mora vložiti materin mož v enem letu od tedaj, ko je zvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom, da je otrok njegov, to pa ni več možno po petih letih od otrokovega rojstva. Mati mora vložiti tožbo v enem letu od otrokovega rojstva. Otrok lahko vloži tožbo do dopolnjenega triindvajsetega leta (do polnoletnosti le po zastopniku).

Domnevni oče mora tožiti mater in otroka, mati domnevnega očeta in otroka, otrok domnevnega očeta in mater (v slednjem primeru potrebuje mladoletni tožnik kolizijskega skrbnika – 213. člen ZZZDR). PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , , , , ,