Najemna pogodba za stanovanje – vzorec

Ime in priimek, naslov…

(v nadaljnjem besedilu: najemodajalec) in

 

Ime in priimek, naslov…

(v nadaljnjem besedilu: najemnik)

 

sklepata naslednjo

NAJEMNO POGODBO

 

  1. člen

 

Najemodajalec odda (opremljeno) stanovanje v velikosti ____ m², v 4. nadstropju stanovanjskega bloka s kletjo – na naslovu _________ 1000 Ljubljana.

(Definiramo predmet pogodbe in način uporabe npr. souporaba, izključna uporaba …)

 

  1. člen

 

Najemnina za stanovanje iz 1. člena znaša ____ €. Račun za najemnino se izstavi do 15. v mesecu za naslednji mesec (oz. do 15. za tekoči mesec) oz. po dogovoru.

Rok plačila je do 1. v mesecu za tekoči mesec na TRR: _________________________ odprt pri NLB.

(Navedemo točno višino najemnine, do katerega v mesecu se plača.)

 

  1. člen

 

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačati še naslednje tekoče stroške:

elektrika, voda, gretje, odvoz smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča…

(Naštejemo vse stroške, če se delijo glede na stanovalce v hiši, po kakšnem ključu se delijo, v kolikor je v pogodbi določilo ‘in ostali stroške’ zahtevamo, da se točno definira kateri so in koliko so približno znašali do podpisa pogodbe.)

 

  1. člen

 

Ob podpisu te pogodbe se vplača kavcija v znesku ene mesečne najemnine. Kavcija se najemniku povrne ob koncu najemnega razmerja oz. se poračuna z zadnjo najemnino.

(Kavcija seveda ni nujna, je pa pogosto določena.)

 

  1. člen

 

Ta pogodba se sklepa za določen čas od ______ do _______ oz. za nedoločen čas.

 

  1. člen

 

Vsaka stranka ima pravico pogodbo odpovedati brez razloga z dvomesečnim odpovednim rokom.

(Določimo odpovedne roke, kdaj lahko najemodajalec predčasno odpove pogodbo, kdaj jo lahko najemnik, kaj se zgodi v primeru kršitev ene ali druge stranke.)

 

  1. člen

 

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od __________.

 

 

Ljubljana, _________

 

 

Najemodajalec:                                                                                                                                          Najemnik:

 

 

Ob prevzemu stanovanja naj se naredi zapisnik, v kakšnem stanju je stanovanje in katera oprema je v njem. Najbolj enostavno je, da se stanovanje poslika kar z digitalnim fotoaparatom. Najemna pogodba lahko vsebuje tudi drugačna določila, stranki se lahko zmenita za poljubno vsebino, najemnik naj bo od podpisu pozoren na bistvene zadeve, ki ga zanimajo in katere bi lahko kasneje postale problem, ter naj sam predlaga, da se vstavijo v pogodbo.

One Reply to “Najemna pogodba za stanovanje – vzorec”

  1. Spoštovani, rada bi sestavila medsebojni dogovor o bivanju begunca iz Ukrajine v našem stanovanju. To ne bi bila običajna najemna pogodba, ampak dogovor o uporabi skupnih prostorov. To potrebujem za uveljavitev nadomestila/pomoč za ukrajinskega prebežnika, komaj polnoletnega študenta iz Ukrajine. Sama ne vem natančno, kaj mora vsebovati take vrste dogovor. Mi lahko pomagate? Sicer ne oddajamo, fant živi z nami v skupnem gospodinjstvu. Na razpolago ima sobico. Prosim, da odgovor pošljete tudi na moj email.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.