blogger web statistics
ustava RS Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pravica do pravnega sredstva

(0) Komentarjev

Po 25. členu Ustave RS je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Pravica do pritožbe predstavlja bistveni element pravne države in omogoča subjektom uveljavljanje obrambe pred kršitvami njihovih pravic. Podrobneje je ta pravica opredeljena v procesnih zakonih. S temi zakoni država zagotavlja osebam pravno varnost, zato bi bilo v nasprotju z ustavo, zakoni, ki bi omejevali možnost pravice do pritožbe. Ne šteje pa se za oviranje te pravice, če zakoni določajo prekluzivne roke za vložitev pritožbe, saj je to v skladu z načelom pravne varnosti, zadeve ne morejo viseti v nedogled odprte.

Pravica do pritožbe je dana in utemeljena tedaj, ko je prizadeta kakšna pritožnikova pravica. To pravico lahko povežemo tudi s pravico do človekovega dostojanstva, ki preprečuje, da bi se subjekti znašli v položaju objekta državnega ravnanja. Ustava ne zagotavlja le pravice do pritožbe znotraj vsakega postopka (upravnega, kazen-skega, pravdnega itd.), pri upravnem odločanju je možno tudi sodno varstvo (23. člen Ustave), pa tudi ustavna pritožba (160. člen Ustave). PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , ,

Pravica do pritožbe

(0) Komentarjev

Po 25. členu Ustave RS je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Pravica do pritožbe predstavlja bistveni element pravne države in omogoča subjektom uveljavljanje obrambe pred kršitvami njihovih pravic. Podrobneje je ta pravica opredeljena v procesnih zakonih. S temi zakoni država zagotavlja osebam pravno varnost, zato bi bilo v nasprotju z ustavo, zakoni, ki bi omejevali možnost pravice do pritožbe. Ne šteje pa se za oviranje te pravice, če zakoni določajo prekluzivne roke za vložitev pritožbe, saj je to v skladu z načelom pravne varnosti, zadeve ne morejo viseti v nedogled odprte. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : ,