Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine

Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s tem, da znaša v meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni. Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka izpodbija sklep o izvrš­bi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da poravna terjatev, se šteje, …

Kako naj se pritožim na sodišče, če menim, da sem žrtev kršitve konvencije?

Sodišču lahko pošljete pismo, v katerem jasno opišete svojo pritožbo, ali pa pritožbo napišete na za to namenjen obrazec in ga pošljete na naslov: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex Pišete lahko v enem od uradnih jezikov sodišča (angleščina in francoščina) ali pa v uradnem jeziku ene od …

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga

Vljudnostna pritožba zaradi nedostavljenega blaga Naziv podjetja, ki pošilja pritožbo Naslov podjetja, ki pošilja pritožbo Telefon………….. , faks…………… Ime podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo Ime kontaktne osebe (npr. g. Janez Novak) Naslov podjetja, na katerega pošiljamo pritožbo Spoštovani g. Janez Novak! Zahvaljujem se vam za korektno sodelovanje in dostavljanje naročenega blaga. Žal pa vas moram …