Izpodbijanje očetovstva – bivši mož

Če je bil otrok rojen v zakonu ali v 300 dneh po prenehanju zakona, se šteje za njegovega očeta mož otrokove matere. Če ženska po prenehanju zakona v času tristotih dni sklene novo zakonsko zvezo in rodi otroka velja za otrokovega očeta njen mož iz kasnejše zakonske zveze (86. člen ZZZDR). Te domneve lahko spodbijajo …

Razveljavitev zakonske zveze

Po določbi 16. člena ZZZDR so trije pogoji za sklenitev zakonske zveze: da sklepata zvezo osebi različnih spolov; da izjavita svoje soglasje, da želita skleniti zakonsko zvezo; da izjavita to pred pristojnim organom in na način, ki ga določa zakon. Četudi ima sklenitev zakonske zveze napako, ni nujno, da sodišče pritrdi zahtevku za razveljavitev, saj …