Posredniška pogodba – vzorec

Podjetje ___________________ iz __________________________, ki ga zastopa ________________________, št. licence ___________, vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pod št. ________  (v nadaljevanju pogodbe: posrednik) in _________________________________ iz ________________________________, (v nadaljevanju pogodbe: naročnik) sklepata naslednjo Pogodbo za posredovanje pri nakupu nepremičnine 1.    člen Posrednik se zavezuje, da si bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadeval najti in spraviti …