blogger web statistics
prerazporeditev delovnega časa Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pogodba o zaposlitvi

(0) Komentarjev
 • Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.
 • Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.
 • Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo.
 • Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi iz prvega odstavka 29. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

Obveznosti delodajalca:

Pogodbeni stranki delavec in delodajalec pogodbo o zaposlitvi skleneta v pisni obliki. Namen pisnosti je določitev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, ter v primeru spora dokaz pogodbene volje strank, obstoječe na dan sklenitve pogodbe.
Posebej je potrebno opozoriti:

 • Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi – 3. odst. 211. člena ZDR
 • S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca– 3. odst. 67. člena ZDR
 • Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo – 1. odst. 147. člena.
Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , , ,

Pogodba o zaposlitvi

(0) Komentarjev
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Obvestilo o neizbiri kandidata
 • Obvestilo o izbiri kandidata
 • Odločba o pristojnem organu za spremljanje poskusnega dela
 • Ocena poskusnega dela
 • Vabilo na zagovor in pisna obdolžitev
 • Opozorilo na izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti
 • Obvestilo o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (poslovni razlog)
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (razlog nesposobnosti)
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (krivdni razlog)
 • Ocena poskusnega dela
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Odreditev nadurnega dela
 • Obvestilo o začasni prerazporeditvi delovnega časa
Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , ,