Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev od delodajalca in sodno varstvo. Če …

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas Pogodba o zaposlitvi za določen čas Obvestilo o neizbiri kandidata Obvestilo o izbiri kandidata Odločba o pristojnem organu za spremljanje poskusnega dela Ocena poskusnega dela Vabilo na zagovor in pisna obdolžitev Opozorilo na izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti Obvestilo o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga …