Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas Pogodba o zaposlitvi za določen čas Obvestilo o neizbiri kandidata Obvestilo o izbiri kandidata Odločba o pristojnem organu za spremljanje poskusnega dela Ocena poskusnega dela Vabilo na zagovor in pisna obdolžitev Opozorilo na izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti Obvestilo o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga …