Sporazumna razveza pogodbe – vzorec

SPORAZUMNA RAZVEZA POGODBE

Partner 1 __________________

ki ga zastopa ______________________

sedež ___________________

kot dajalec licence in

Partner 2 ________________________

ki ga zastopa _______________

sedež _______________________

kot prejemnik licence notirata kakor sledi:

SPORAZUMNO RAZVEZO POGODBE __________ z dne ___________________

I.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je pogodba citirana v naslovu izpolnila pričakovanja obeh strank le deloma. Stranki sta iskali primernejše načine sodelovanja in skupno ugotavljata, da bi bila primernejša povezava med prejemnikom licence in družbo __________________, ki je z dajalcem licence povezana družba. Prejemnik licence bo hkrati z odpovedjo tega pogodbenega razmerja sklenil _____________ pogodbo z družbo ___________________.

Vsebina te pogodbe je dajalcu licence znana in se z njo strinja.

II.

Stranki sporazumno razvezujeta pogodbo citirano v naslovu. Razveza učinkuje z dnem ____.

III.

Nobena od pogodbenih strank nima nikakršnih denarnih in nedenarnih zahtevkov do druge stranke. Tudi če bi pravna regulativa navajala katero od strank, da ima možnost terjati še kaj od drugopogodbene stranke, obe stranki podajata soglasje svojih volj, da te morebitne možnosti ne bosta realizirali.

Sta pa obe stranki zavezani čuvati tehnološke in druge poslovne skrivnosti pred tretjimi tudi po sporazumni razvezi v naslovu citirane pogodbe.

IV.

Vsaka od strank prejme en izvod te sporazumne razveze.

V ___________, dne ____________

 

Dajalec licence                                                                         Prejemnik licence

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.