Vzorec izročilne pogodbe

______________________________, roj. _______________, stanujoča _________________________________ (v nadaljevanju pogodbe: izročevalka) in ________________________________, roj. ___________, stanujoč ____________________ (v nadaljevanju pogodbe: prevzemnik) Sklepata naslednjo Izročilno pogodbo 1.    člen Izročevalka _______________ izroči in prepusti prevzemniku ___________ svojo, na temelju sklepa o dedovanju _________ z dne _______ pridobljeno parcelo št. 113/2, travnik v izmeri 813 m2, vpisano pri vl. št. …

Vzorec – Pritožba zoper sklep – motenje posesti

Pritožnik:…………………… Sodišče:……………………… PRITOŽBA TOŽENE STRANKE ZOPER SKLEP SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Z izpodbijanim sklepom je sodišče v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku in ugotovilo, da je toženec motil tožnika v zadnjem stanju mirne posesti in je tožencu prepovedano nadaljnje motenje posesti in določena vrnitev odvzete posesti ter tožencu naložena povrnitev pravnih stroškov tožniku. Takšno …