Sponzorska pogodba

Pogodba je dvostransko obvezna, gre za pogodbeno razmerje v katerem imata oba udeleženca medsebojno korist. Sponzor  se zaveže, da bo finančno s storitvami ali materialom podprl dejavnost sponzoriranega, ta pa bo oglaševal blagovno znamko sponzorja po dogovoru. Sponzorsko pogodbo lahko sklene organizacija, pravna oseba ali posameznik, fizična oseba. V razmerje se lahko vmeša tretja oseba, …