blogger web statistics
Prodajna pogodba

Prodajna pogodba

Pojem prodajne pogodbe ureja Obligacijski zakonik v 435. členu. Prodajnja pogodba je pogodba, kjer se prodajalec zaveže prodajano stvar izročiti kupcu, tako da bo ta postal lastnik, kupec pa v zameno plačati kupnino. Analogno lahko uporabimo definicijo za prenos drugih premoženjskih pravic, in sicer se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel prodajano pravico oziroma če izvrševanje pravice zahteva posest stvari, da mu bo stvar izročil.

 

Kategorija : Pogodba Pogodbe Tagi : , , , , ,

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)