Pritožba gradbenemu podjetju zaradi nestrokovno opravljenega dela

Spoštovani g. Janez Novak! Dne 19. marca 2010 ste zaključili z gradbenimi deli na našem poslovnem objektu! Pri natančnem pregledu smo ugotovili, da s kakovostjo opravlje­nega dela nismo zadovoljni zaradi več razlogov. Ti so: (opis napak in razlogov). Prosimo vas za čimhitrejšo odpravo pomanjklivosti oz. napak, še v tem tednu pa nam sporočite, kdaj nameravate …