Vzorec – Pritožba zoper sklep – motenje posesti

Pritožnik:……………………

Sodišče:………………………

PRITOŽBA TOŽENE STRANKE ZOPER SKLEP SODIŠČA V………………

opr. št…………… z dne……………

Z izpodbijanim sklepom je sodišče v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku in ugotovilo, da je toženec motil tožnika v zadnjem stanju mirne posesti in je tožencu prepovedano nadaljnje motenje posesti in določena vrnitev odvzete posesti ter tožencu naložena povrnitev pravnih stroškov tožniku.

Takšno odločitev izpodbijam v celoti. Pritožbo vlagam iz vseh pritožbenih razlogov.

Bistveno kršitev določb pravdnega postopka zatrjujem s tem, ker je sodišče z ogledom ugotovilo, da se sporne nepremičnine nahajajo južno od dvorišča toženca, kakor to sodišče pravilno navaja v razlogih izpodbijanega sklepa, vendar pa v izreku izpodbija-nega sklepa navaja, da se sporne nepremičnine nahajajo zahodno od dvorišča toženca. Glede na navedeno torej obstaja neskladje med izrekom in obrazložitvijo izpodbijanega sklepa, zaradi česar sklepa ni mogoče preizkusiti. S tem je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člen ZPP.

Tudi dejansko stanje je ostalo nepopolno ugotovljeno. Toženec je že med prvostopenjskim postopkom predlagal, da se izvede dokaz

z zaslišanjem priče ………….  in …………….  Sodišče je zavrnilo

izvajanje teh dokazov, čeprav sem pojasnil, da naj bi se te priče zaslišale v zvezi z odločilnimi in spornimi okoliščinami, kar izhaja iz predloga toženca z dne ……………  Toženec zato vztraja pri svojem predlogu za izvedbo teh dokazov.

Prvostopenjsko sodišče je tudi napačno uporabilo določbo

…………….  Stvarnopravnega zakonika pri tem, ko je tožbenemu

zahtevku v celoti ugodilo. Tako je utemeljen tudi pritožbeni razlog napačne uporabe materialnega prava.

Glede na navedeno predlagam da drugostopenjsko sodišče izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne v novo odločanje prvostopenjskemu sodišču.

V…………… , dne……………                   Podpis:……………………..

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.