Vzorec – Pritožba zoper sklep – motenje posesti

Pritožnik:…………………… Sodišče:……………………… PRITOŽBA TOŽENE STRANKE ZOPER SKLEP SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Z izpodbijanim sklepom je sodišče v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku in ugotovilo, da je toženec motil tožnika v zadnjem stanju mirne posesti in je tožencu prepovedano nadaljnje motenje posesti in določena vrnitev odvzete posesti ter tožencu naložena povrnitev pravnih stroškov tožniku. Takšno …