Vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju

Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________

 

in

 

Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________

 

skleneta naslednjo

 

POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU

 

I.

 

Stranki se s to pogodbo zavezujeta poslovno sodelovati. Pogodba se nanaša na dela______, naloge___________________________________________________________

 

ali

 

poslovno sodelovanje obsega:

– družba _____ se zaveže od družbe ____ nabavljati surovine/opremo_________________________

– družba _____ se zaveže od družbe ____ nabavljati surovine/opremo__________________________.

 

II.

 

Stranki bosta določneje uredili razmerja z letnimi prodajnimi pogodbami.

 

III.

 

Pogodbeni stranki bosta vsa dela in naloge opravljali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

 

IV.

 

Cene, ki jih bosta stranke določili v letnih pogodbah, morajo biti skladne z razmerami na trgu.

 

V.

 

Pogodbeni stranki sta dolžni poravnati obveznosti v rokih, ki so določeni v letnih pogodbah. V primeru zamude se obračunajo z zakonom določene zamudne obresti od dneva zamude.

 

VI.

 

V kolikor katera izmed strank krši določila te pogodbe je drugi odškodninsko odgovorna.

 

VII.

 

Pogodba je sklenjena za dobo_____ let in se lahko podaljša za nedoločen čas, če je katerakoli izmed strank ne odpove 30 dni pred potekom pogodbe.

 

VIII.

 

Pogodbena stranka, ki krši obveznosti opredeljene s to pogodbe je drugi stranki dolžna plačati pogodbeno kazen v znesku _______ EUR.

 

IX.

 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali rešiti vse morebitne spore na miren način, če pa mirna in sporazumna rešitev sporov iz te pogodbe ne bo možna, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v _________________.

 

X.

 

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

 

V _________________, dne ___________________

 

Pogodbene stranke:

 

_______________ (ime in priimek)

 

_______________ (ime in priimek)

 

One Reply to “Vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju”

  1. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this
    site. I am hoping to see the same high-grade blog posts from
    you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now ;
    )

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.