Pogodba o avtorskem delu – vzorec

Avtor__________________________ (ime in priimek), _____________________(naslov)

(v nadaljevanju: avtor)

 

in

podjetje ________________________________ s sedežem v ______________________________, ki ga zastopa__________________________

(v nadaljevanju: naročnik)

 

skleneta

POGODBO O AVTORSKEM DELU

 

 1. člen

Avtor se obvezuje, da bo za naročnika opravil oz. izdelal in mu izročil avtorsko delo ____________ (natančen opis avtorskega dela).

 

 1. člen

Pogodbenika se dogovorita, da bo s to pogodbo izvršen prenos materialne pravice (obkrožite pravico/pravice, ki se prenaša/jo/):

 • ________________
 • ________________
 • ________________
 • ________________
 • ________________

 

 1. člen

Avtor bo obveznosti po tej pogodbi izpolnil do _______ (datum predaje, izdelave ali izvedbe).

 

 1. člen

Naročnik se obveže, da bo plačal znesek v višini _____EUR za delo po tej pogodbi na avtorjev račun.

 

 1. člen

Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na naročnika pa prenese materialne avtorske pravice:

– za enkratno uporabo

– za čas trajanja avtorske pravice

– drugače

Prenos pravic velja za območje Republike Slovenije oz. ______.

 

 1. člen

Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod. Za reševanje sporov iz intelektualne lastnine je v pravdnem postopku izključno pristojno Okrožno sodišče v __________________________.

 

V _____________, dne ____________

 

NAROČNIK                                                                                                                             AVTOR

______________                                                                                                                   _______________

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.