Vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju

Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________   in   Družba_________, sedež__________, ki jo zastopa___________   skleneta naslednjo   POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU   I.   Stranki se s to pogodbo zavezujeta poslovno sodelovati. Pogodba se nanaša na dela______, naloge___________________________________________________________   ali   poslovno sodelovanje obsega: – družba _____ se zaveže od družbe ____ nabavljati surovine/opremo_________________________ – …