blogger web statistics
zemljiškoknjižno telo Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Zemljiška knjiga

(0) Komentarjev

Zemljiška knjiga daje podatke o pravnih razmerjih, ki zadevajo določene nepremičnine, tako o lastninski pravici, kakor tudi o drugih stvarnih pravicah.

Zemljiški kataster daje podatke o dejanskih razmerah zemljišča (lega, mera in podobno), zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja.

Zemljiškoknjižna načela so:

  • vpisno načelo;
  • načelo zakonitosti;
  • načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic;
  • načelo javnosti glavne knjige;
  • načelo obveznosti vpisa, ki velja za vpis stvarnih pravic in pravnih dejstev.

Da se lahko knjižijo pravna razmerja glede zemljišč, je treba vpisati tudi zemljišče. V zemljiško knjigo se tedaj vpisujejo zemljišča in pravna razmerja, ki zadevajo zemljišča. Tako kot je parcela enota za zemljiški kataster, ima tudi zemljiška knjiga svojo enoto, ki se imenuje zemljiškoknjižno telo. Zemljiškoknjižno telo vsebuje eno, navadno pa več katastrskih parcel. Če gre za več parcel je potrebno:

  • da ležijo v isti katastrski občini;
  • da pripadajo istemu lastniku;
  • da so enako obremenjene.

Zemljiškoknjižno telo bo praviloma hkrati tudi zemljiškoknjižni vložek, to je vpisano v zemljiški knjigi pod posebno številko, številko vložka. Če obsega en vložek izjemoma več zemljiškoknjižnih teles, je predmet razpolaganja, odsvojitve ali obremenitve vedno le posamezno zemljiškoknjižno telo, ki se označi v ta namen s posebnimi rednimi številkami. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , , , , , , ,