Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo. Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve …