Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V………………

opr. št…………… z dne……………

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi

opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo.

Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve stopnje sklep o izvrš­bi z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo zaradi umika predloga za izvršbo. Moja vloga z dne 13. 10. 2010 predstavlja predlog za ustavitev izvršbe na podlagi 147 člena ZIZ, ne pa umika predloga za izvršbo. Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi bom namreč lahko ponovno predlagal izvršbo ali terjatev prijavil v stečajni oziroma podobni postopek, zato imam interes, da sklep z dne 19. 11. 2010 živi.

Sodišče prve stopnje je nepravilno štelo, da sem pritožnik pred­log za izvršbo umaknil in v posledici tega nepravilno razveljavilo sklep o izvršbi. Sodišče prve stopnje je vlogo pritožnika-upnika z dne 13. 10. 2010 (l. št. 15) očitno obravnavalo kot umik predloga za izvršbo v celoti, čeprav sem s to vlogo pritožnik-upnik predlagal le ustavitev izvršilnega postopka. Iz podatkov v spisu je razvidno, da je sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine postal dne 26.11.1996 pravnomočen. Ker sem upnik že po pravnomočnosti sklepa o izvršbi predlagal ustavitev izvršilnega postopka, sem dejansko umaknil predlog za izvršbo le v tistem delu, s katerim je bila dovoljena izvršba (prim. 2. odst. 43. člena ZIZ). Zato sodišče prve stopnje ni imelo podlage tudi za razveljavitev sklepa o izvršbi v delu, s katerim je bilo dolžniku naloženo, da poravna terjatev. Ta del predstavlja izvršilni naslov, nanj pa je sodišče vezano (1. odst. 320. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). S tem, da je (poleg tega, da je ustavilo izvršilni postopek – kar je pravilno), tudi razveljavilo pravnomočen sklep o izvršbi, je sodišče prve stopnje storilo abso-lutno bistveno kršitev določb izvršilnega postopka iz 12. točke 2. odst. 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. Podlage za razvelja­vitev sklepa o izvršbi pa v konkretnem primeru ni najti niti v 2. odst. 76. člena ZIZ, saj izvršilni naslov ni bil ne pravnomočno odpravljen ne spremenjen in ne razveljavljen ali izrečen za neveljavnega.

Predlagam, pritožbeno sodišče upnikovi pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi v tistem delu, s katerim je sodišče prve sto­pnje razveljavilo pravnomočen sklep o izvršbi (3. točka 365. člena ZPP v zvzi s 15. členom ZIZ).

Priglašam tudi stroške postopka.
V…………… , dne……………                   Podpis:……………………..

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.