blogger web statistics
sklep o izvršbi Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

(0) Komentarjev

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V………………

opr. št…………… z dne……………

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi

opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo.

Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve stopnje sklep o izvrš­bi z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo zaradi umika predloga za izvršbo. Moja vloga z dne 13. 10. 2010 predstavlja predlog za ustavitev izvršbe na podlagi 147 člena ZIZ, ne pa umika predloga za izvršbo. Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi bom namreč lahko ponovno predlagal izvršbo ali terjatev prijavil v stečajni oziroma podobni postopek, zato imam interes, da sklep z dne 19. 11. 2010 živi. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , , , , ,

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

(0) Komentarjev

Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo odločitev o stroških (53. člen ZIZ). Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. člena ZIZ. O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, če zakon ne določa drugače.

Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa:

  • če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno;
  • če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni izvršilni naslov ali verodostojna listina;
  • če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni izvršljiva;
  • če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, raz-veljavljena, odpravljena ali spremenjena;
  • če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena ali izrečena za nično;
  • če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi; PREBERI CEL ČLANEK
Categories : Ostalo Tags : , ,