Pritožba zoper sklep o izvršbi sodišča

PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI SODIŠČA V……………… opr. št…………… z dne…………… Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklep o izvršbi opr. št. ………….. z dne 19. 11. 2010 v celoti razveljavilo in izvršilni postopek ustavilo. Zoper ta sklep vlagam pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, in sicer zoper tisti del, v katerem je sodišče prve …

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo odločitev o stroških (53. člen ZIZ). Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. …