Oblikovalna tožba

Materialno pravo pozna pravna razmerja, katerih udeleženci imajo pravico, da z enostransko izjavo poslovne volje povzročijo spremembo obstoječega pravnega stanja. Te pravice se imenujejo oblikovalne pravice. Delijo se na dve skupini: tiste, ki se izvršujejo izven pravde; in na takšne, ki se lahko izvršujejo le v pravdi. Praviloma se le oblikovalne pravice izvršujejo izven pravde …