Oblikovalna tožba

Materialno pravo pozna pravna razmerja, katerih udeleženci imajo pravico, da z enostransko izjavo poslovne volje povzročijo spremembo obstoječega pravnega stanja. Te pravice se imenujejo oblikovalne pravice. Delijo se na dve skupini: tiste, ki se izvršujejo izven pravde; in na takšne, ki se lahko izvršujejo le v pravdi. Praviloma se le oblikovalne pravice izvršujejo izven pravde …

Dajatvena tožba

Če se v pravdi izkaže, da materialnopravni zahtevek obstoji, je s tem utemeljen tudi tožbeni zahtevek in sodišče obsodi toženca na zahtevano dajatev. Samo na podlagi dajatvene ali kondmenatorne tožbe je možna dajatvena ali kondemnatorna sodba. Takšna sodba obsega dvoje: ugotovitev, da obstoji zahtevek; in izpolnitveno “povelje” tožencu, da izpolni zahtevek. Le kondemnatorne sodbe imajo …