blogger web statistics
davčni zapisnik Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pritožba na davčno odločbo

(0) Komentarjev

Pritožbo na davčni zapisnik opredeljuje Zakon o davčnem postopku, in sicer v IX. Poglavju, ki določa pravna sredstva. Prvo podpoglavje govori o pritožbi na odločbo davčnega zapisnika.

Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, razen v primerih, ki jih Zakon o davčnem postopku sam po sebi izključuje. Pritožba na davčni zapisnik pa ne zadrži odmerne odločbe. V primeru, da je pritožba vložena, davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. Za čas, ko je zavezancu za davek odložena izvršba, se zaračunajo obresti po medbančni obrestni meri za roč-nost glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe, ki velja na dan izdaje odločbe, če se pritožbi ne ugodi.

V 2. podpoglavju Izredna pravna sredstva v 122. členu Zakon o davčnem postopku narekuje, da davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi odmerno PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , ,