Civilno procesno pravo

Predmet civilnega procesnega prava je urejanje civilnega pravdnega postopka – gre za zakonito urejen oziroma določen postopek, v katerem sodišča ugotavljajo in oblikujejo osebne, premoženjske in druge civilnopravne pravice in pravna razmerja fizičnih in pravnih oseb. Ta postopek je obligatorno odrejen za vse tiste civilne zadeve, za katere ni predpisana kakšna druga pravovarstvena oblika. Pravno varstvo ni vsiljeno, ampak se nudi le, če ga stranke zahtevajo. Ta zahteva pravnega varstva se od nekdaj imenuje tožba. Sodišče s sodbo odloči o tem, ali je tožba utemeljena.

Med tožbo in sodbo gre za t. i. razsodbeni postopek. Postopek je sestavljen iz številnih dejanj strank in sodišča, vsem dejanjem pa je skupen cilj, da se s sodbo ugotovi utemeljenost zahteve za pravno varstvo. S sodbo se odloči o konkretni zatrjevani pravni posledici, s tem pa se vzpostavi tudi objektivni pravni red. Sodno varstvo, ki ga stranka zahteva, pa ni vselej enako; včasih zadošča že gola ugotovitev sporne pravice ali pravnega razmerja – ugotovitvena sodba. Ta ugotovitev odstranjuje negotovost strank. Poleg ugotovitve pravice pa je treba zelo pogosto tožencu naložiti, da tožniku nekaj da, stori, opusti ali dopusti (dajatvena sodba). Sodišča pa lahko tudi ustanavljajo, spreminjajo ali razveljavljajo obstoječa pravna razmerja (oblikovalna sodba).

Civilno procesno pravo obsega:

  • organizacijska pravila: to je pravila, ki določajo organe postopka;
  • funkcionalna pravila: to so pravila o predpostavkah, vsebini, obliki in o učinkih procesnih dejanj strank in sodišča.

Organizacijska pravila – pristojnost

Organizacijo sodišč v Republiki Sloveniji ureja Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in spremembe).

Sodno oblast izvajajo v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih (sodišča s splošno pristojnostjo). Na sodiščih, ki so ustanovljena za zadeve z določenih pravnih področij, se izvaja sodna oblast v okviru pristojnosti, ki je z zakonom izrecno določena (specializirana sodišča).

V Republiki Sloveniji obstajajo:

  • okrajna,
  • okrožna,
  • višja in
  • Vrhovno sodišče.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.