Civilno procesno pravo

Predmet civilnega procesnega prava je urejanje civilnega pravdnega postopka – gre za zakonito urejen oziroma določen postopek, v katerem sodišča ugotavljajo in oblikujejo osebne, premoženjske in druge civilnopravne pravice in pravna razmerja fizičnih in pravnih oseb. Ta postopek je obligatorno odrejen za vse tiste civilne zadeve, za katere ni predpisana kakšna druga pravovarstvena oblika. Pravno …