blogger web statistics
služnostna pravica Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Služnostna pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

IME PRIIMEK, Naslov ul. 1, 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni upravičenec) (To ste vi)
in
IME PRIIMEK, Naslov ul. 2 , 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni zavezanec) (To je sosed)
sklenejo naslednjo
Služnostno pogodbo

1. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o ustanovitvi stvarne služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine in v breme vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine.

Služnostna upravičenca sklepata to pogodbo kot aktualna lastnika gospodujoče nepremičnine, služnostni zavezanec pa kot aktualni lastnik služeče nepremičnine.
2. člen
Služeča nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je sosedova parcela)
Gospodujoče nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je vaša parcela)
3. člen
Služnostni zavezanec s to pogodbo na služeči nepremičnini ustanovi stvarno služnost v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin in sicer s sledečo vsebino: ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,

Služnostna pot

(0) Komentarjev
Služnost je stvarna pravica na tuji stvari. Zagotavlja določeno oblastvenost na stvari, vendar ne najširše (širša je lastninska pravica) Omejuje lastnika stvari, zato ne more obstajati na lastni stvari. Oblast nad stvarjo se v primeru služnostne pravice deli med lastnika stvari in služnostnega upravičenca.

Služnostna pot je stvarna služnost, to pomeni, da je ustanovljena v korist stvari. Pomeni, da lastnik gospodujočega zemljišča (to je tisto zemljišče, v korist katerega je služnostna pot ustanovljena, torej tisto, do katerega se pride po služnostni poti) lahko preko služečega zemljišča (tisto zemljišče, po katerem poteka služnostna pot) hodi oz. vodi, odvisno od tega kako je služnostna pot določena. Lahko je določena zgolj za hojo, lahko pa tudi za vožnjo z vozili.

Categories : Nasveti Tags : , ,