blogger web statistics
služnostna pogodba Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Služnostna pogodba – vzorec

(0) Komentarjev

IME PRIIMEK, Naslov ul. 1, 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni upravičenec) (To ste vi)
in
IME PRIIMEK, Naslov ul. 2 , 1000 Ljubljana, EMŠO, DŠ (v nadaljevanju: služnostni zavezanec) (To je sosed)
sklenejo naslednjo
Služnostno pogodbo

1. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o ustanovitvi stvarne služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine in v breme vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine.

Služnostna upravičenca sklepata to pogodbo kot aktualna lastnika gospodujoče nepremičnine, služnostni zavezanec pa kot aktualni lastnik služeče nepremičnine.
2. člen
Služeča nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je sosedova parcela)
Gospodujoče nepremičnina je parcela s parcelno številko xx/yy v k.o. xxx, z.k. Okrajnega sodišča v xxx. (To je vaša parcela)
3. člen
Služnostni zavezanec s to pogodbo na služeči nepremičnini ustanovi stvarno služnost v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin in sicer s sledečo vsebino: ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,