Predlog za ustanovitev oziroma dovolitev nujne (zasilne) poti

Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno obdelavo ali uporabo potrebne potne zveze z javnim potnim omrežjem ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. Postopek za dovolitev nujne poti se uvede na predlog lastnika zemljišča. Predlog mora vsebovati: zemljiškoknjižne podatke o zemljišču, ki pot potrebuje in o zemljiščih, po …