Pasti pri prodaji nepremičnin brez posrednika

Danes so nepremičnine, predvsem kadar govorimo o stanovanjih in hišah, težko pridobljene dobrine. Dolgoletno odrekanje, ki je zaznamovalo pot do lastništva nepremične, postaja zadosten razlog za to, da lastniki nepremičnine razmislijo, kako ob odločitvi za prodajo ta postopek opraviti varno in kakovostno. Ali naj sami poiščejo kupca za svojo nepremičnino ali pa se odločijo za posredovanje nepremičninske agencije?

Ker lastniki nepremičnin praviloma nimajo zadostnega znanja oziroma izkušenj, je lahko odločitev za prodajo brez posrednika zgolj z objavo oglasa v medijih ali kako drugače zelo tvegana.

Prikrita identiteta “potencialnih kupcev”

Pri prodaji nepremičnine je treba biti zelo previden in strpen, saj je to postopek, ki lahko traja daljše obdobje. Od trenutka, ko objavimo informacijo o prodaji nepremičnine, se lahko lastnik sreča z najrazličnejšimi morebitnimi kupci. Primeri, ko se je stranka predstavila za povsem nekaj drugega, kot je bil njen resnični namen, niso tako redki. Največ je takih, ko si je oseba pod krinko potencialnega kupca nepremičnino in njene premične (dragocene) predmete zelo natančno ogledala in poskušala pridobiti čim več podatkov o gibanju stanovalcev in režimu varovanja nepremičnine z namenom kaznivega dejanja vloma. Drugi, za lastnika prav tako tvegani in celo usodni primeri so povezani z lahkomiselnim podpisovanjem različnih izjav oziroma dogovorov, ki jih je tako imenovani zlagani potencialni kupec pripravil z namenom goljufije ali kasnejšega izsiljevanja. Pri tem pritiski na lastnika, tako psihični kot fizični, niso izvzeti. V najbolj črnih scenarijih nevešči in naivni prodajalci ostanejo brez svoje nepremičnine oziroma so prisiljeni plačati odškodnino.

Varna prodaja ob pomoči strokovno usposobljenega nepremičninskega posrednika

V Sloveniji postopek prodaje hiše oziroma stanovanja v nekaterih primerih še vedno poteka tako, da lastnik nepremičnine objavi oglas v medijih, nanj pa se poleg fizičnih oseb odzovejo tudi skoraj vsi možni “nepremičninski posredniki”. Kar nekaj izmed njih nima registrirane dejavnosti za posredovanje v prometu z nepremičninami, še manj pa so za to dejavnost strokovno usposobljeni. Slednji z namenom lahkega zaslužka ponujajo prodajalcem za opravljeno storitev bistveno nižje cene kot tisti, ki dosledno spoštujejo pravila o urejenosti nepremičninskega trga. Nekateri so še tako predrzni, da naivnim prodajalcem poberejo izvirnike pogodb in jih pošljejo k notarju po overjeno pooblastilo, na podlagi katerega si poleg pravice do posredovanja pridobijo tudi pravico do prodaje nepremičnine in prevzema kupnine. Razlika med prvim in drugim posrednikom ni samo v višini provizije, ki mu jo mora plačati naročnik storitve, temveč v kakovosti in predvsem varnosti opravljenih storitev. To pa je za prodajalca ključnega pomena.

Da bi se izognil morebitnim nevšečnostim pri izbiri nepremičninskega posrednika (če ta pokliče lastnika), naj lastnik preveri njegovo identiteto in povpraša, iz katere nepremičninske agencije prihaja. Svetujemo, da lastnik po telefonskem pogovoru in še pred ogledom sam v telefonskem imeniku poišče nepremičninsko agencijo, kot zastopnik katere se je predstavljal posrednik, in preveri, ali je posrednik zaposlen pri tej agenciji in ali se je dogovoril za ogled nepremičnine in morebitno kasnejše posredovanje. Priporočamo, da lastnik za prodajo pooblasti nepremičninsko družbo, ki ima predvsem:

  • urejeno zavarovanje odškodninske odgovornosti,
  • strokovno usposobljenega pravnika,
  • strokovno usposobljene posrednike s pridobljeno licenco za
    opravljanje dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami.

Pred podpisom posredniške pogodbe naj prodajalec pazljivo prebere, ali so natančno in pravilno navedeni obseg in namen naročenih storitev (preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine, oglaševanje, izvedba ogledov nepremičnine, posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, priprava pogodbe, zagotavljanje hrambe are oziroma kupnine, pomoč pri ureditvi posojil,  sodelovanje  pri primopredaji nepremičnine,  priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je ta že vpisana itd.), višina provizije, rok veljavnosti posredniške pogodbe, orientacijska cena. Posebej odsvetujemo, da pred podpisom prodajne pogodbe izročate posrednikom izvirnike pogodb oziroma overjenih pooblastil za prodajo.

Glede na to, da se vsakdo izmed nas vsaj enkrat v življenju spopade s problemom, kako varno in čim bolje prodati svojo nepremičnino, se izplača upoštevati takšne in podobne informacije in se odločiti za pot, po kateri so do danes šli že številni prodajalci nepremičnin. To je pot zaupanja med tako imenovano urejeno nepremičninsko agencijo in lastnikom oziroma prodajalcem nepremičnine. Le tako se bo lastnik izognil vsem morebitnim tveganjem, predvsem pa usodnim posledicam.

Kakovostna storitev pa pomeni tudi zadovoljnega naročnika, o čemer zgovorno priča podatek, da se v tujini več kot 98 odstotkov nepremičninskih  transakcij izpelje  preko  nepremičninskih posrednikov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.