blogger web statistics
zemljiškoknjižno dovolilo Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Služnostna pogodba

11 komentarjev

Služnost, kot stvarna pravica na tuji stvari se lahko ustanovi tudi s pravnim poslom (sklenitvijo pogodbe). Pogodba mora vsebovati osnovne podatke o strankah, o služeči (nepremičnina, ki je obremenjena s služnostno pravico – npr. sosedova pot) in gospodujoči nepremičnini (nepremičnina v korist katere se ustanavlja služnostna pravica – npr. vaša parcela do katere lahko pridete samo preko sosedove poti).

Bistven element služnostne pogodbe je opis služnosti, ki naj se ustanovi (npr. samo hoja po cesti, hoja in vožnja, služnost velja samo poleti). Če opis ni dovolj jasen, je pogodba nična. Pogodba je lahko odplačna ali neodplačna, vedno mora biti sklenjena v pisni obliki. Po sklenitvi pogodbe, mora lastnik služeče nepremičnine izstaviti še zemljiškoknjižno dovolilo (če ni že zajeto v sami pogodbi), na podlagi katerega vpišemo ustanovljeno služnost v zemljiško knjigo.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : ,