Razdelilna pogodba – vzorec

Pogodbene stranke: 1. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (1.)) 2. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (2.)) 3. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (3.)) 4. ________________________________  (v nadaljevanju pogodbe: (4.)) dogovorijo in sklenejo naslednjo Razdelilno pogodbo 1.    člen Pri nepremičninah parc. št. ____________, ki so v zemljiško knjigo vpisane pod vložnimi številkami _________, k.o. _______________, je na osnovi izročilne …