Poravnava

Osebe, med katerimi je spor ali negotovost glede kakšnega pravnega razmerja, s pogodboo poravnavi z vzajemnimi popustitvami prekinejo spor oziroma odpravijo negotovost in določijo svoje vzajemne pravice in obveznosti. Negotovost je podana tudi, kadar je negotova uveljavitev neke pravice. Poravnava predstavlja posebno pogodbo, dvostransko obvezno pogodbo, s katero subjekti nekega spornega ali negotovega pravnega razmerja …