O pogodbi o zaposlitvi

Sme delodajalec od kandidatke pri sklepanju delovnega razmerja zahtevati podatek o načrtovanju družine? Delodajalec ne sme zahtevati tovrstnih podatkov in ostalih podatkov, ki z opravljanjem dela nimajo neposredne povezave. Delodajalec lahko zahteva samo predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Kako in na kakšen način lahko spremenim pogodbo o zaposlitvi? Pogodbo o zaposlitvi je …