blogger web statistics
lastnik Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Kupoprodajna pogodba za motorno vozilo

(0) Komentarjev

S kupoprodajno pogodbo prodajalec kot lastnik proda in kupec kupi motorno vozilo (avtomobil, motorno kolo ipd.). V pogodbi je pametno predvideti predvsem določbe o ceni, plačilu morebitnih taks v zvezi z motornim vozilom ter določbe o skritih napakah, sicer pa kupoprodajno pogodbo precej podrobno ureja Obligacijski zakonik.

Prenesi vzorec kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , ,