Obnova kazenskega postopka

Kazenski postopek, ki je končan s pravnomočnim sklepom ali s pravnomočno sodbo, se sme na zahtevo upravičenca obnoviti samo v primerih in ob pogojih, ki jih določa ta zakon. Pravnomočna sodba se sme spremeniti tudi brez obnove kazenskega postopka: 1) če je bilo v dveh ali več sodbah zoper istega obsojenca prav­nomočno izrečenih več kazni, …