Pogodba o izobraževanju – vzorec

…………………………………..

(v nadaljevanju: delavec)

in

……………………………………

(v nadaljevanju: delodajalec)

sta dogovorila naslednjo

POGODBO O IZOBRAŽEVANJU

I.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ta pogodba sklepa za potrebe izobraževanja za pridobitev izobrazbe v programu: ………………………………………………………………….. .

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izobraževanje iz prejšnjega odstavka te točke v interesu obeh pogodbenih strank.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je namen izobraževanja ………………………………… .

II.

Delodajalec se zavezuje, da bo:

– plačal naslednje neposredne stroške izobraževanja (kotizacija, učna gradiva,…);

– plačal nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi potreb izobraževanja in sicer ……… ;

– omogočil delavcu odsotnost iz dela in sicer ……………………………………….. ;

– omogočil uporabo podatkov iz delovnega procesa in sicer ……………………………. ;

– plačal naslednje posredne stroške izobraževanja ………………………… .

III.

Delavec se zavezuje, da bo:

– redno izpolnjeval svoje študijske obveznosti in izobraževanje zaključil najkasneje do;

– delodajalca redno obveščal o izpolnjevanju svojih študijskih obveznosti;

– v okviru izobraževanja čimbolj upošteval potrebe delodajalčevega delovnega procesa;

– delodajalcu izročal vso potrebno dokumentacijo za izpolnjevanje finančnih obveznosti delodajalca;

– se vzdrževal dejanj, ki bi škodovala ugledu delodajalca.

IV.

Delavec se zavezuje po zaključenem izobraževanju ostati v delovnem razmerju vse do izpolnitve pogodbenega namena.

V primeru, da bo delovno razmerje prenehalo na željo ali po krivdi delavca pred izpolnitvijo pogodbenega namena, se delavec zavezuje plačati pogodbeno kazen v višini ………………….. .

V.

Če delovno razmerje preneha po krivdi delodajalca, je delavec prost svojih obveznosti po tej pogodbi.

VI.

Ta pogodba se lahko spreminja in dopolnjuje z aneksi, ki začnejo veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

VII.

Spore iz te pogodbe se stranki zavezujeta reševati sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v ………………………… .

VIII.

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

 

…………………………………                                                                                                                                …………………………………………

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.